ТВ Програма

 6:45 Македонија наутро инфостудио
 9:15 Музичко интермецо  
 9:50 Си било еднаш   Лисицата и грозјето
 10:00 Вести  
 10:20 Од А до Ш Буква Ѕ
 10:30 Голем одмор  
 11:25 5+ Фамилија Аеробик
 12:00 Лалалупси Вкрстена мешаница
 12:20 Супер крилја Песочна сенка
 12:35 Македонски народни приказни    Грнчар
 13:00 Вести  
 13:20 Музичко интермецо  
 13:55 Витраж  
 14:25 Музичко интермецо  
 15:00 Вести  
 15:20 По патот на песната  
 16:05 Научен спектар  Загадување
 16:30 Магазин ЛШ-фудбал спортски магазин
 17:00 Дневник 1  
 17:30 Спорт  
 17:40 Метео  
 17:45 Бизнис аплауз документарна серија
 18:15 Македонија од воздух Дебар
 18:40 Лалалупси Вкрстена мешаница
 19:05 Трансформери анимирана серија 
 19:30 Дневник 2  
 20:00 Спорт  
 20:10 Метео  
 20:15 Бизнис 365  инфомагазин
 20:45 Сајбергедон игран филм
 22:10 Арн Дал сериски филм
 23:00 Дневник 3  
 23:15 Спорт  
 23:25 Метео  
 23:30 25. час концерт
 0:34 Научен спектар  Загадување
 0:58 Македонија од воздух Дебар
 1:16 Стисни плеј  музички магазин
 2:01 Дневник 2  
 2:31 Спорт  
 2:38 Метео  
 2:41 Академици - академик Момир Поленаковиќ документарна серија
 3:23 По патот на песната  
 4:07 Аграр агромагазин
 4:56 Музичко интермецо  
 5:31 Музичко интермецо  
 6:01 Убавите села Бујковци
 6:16 Македонски народни приказни    Грнчар

 

 6:45 Македонија наутро инфостудио
 9:15 Музичко интермецо  
 9:50 Си било еднаш   Девојчето и котлето млеко
 10:00 Вести  
 10:20 Од А до Ш Буква И 
 10:30 Голем одмор  
 11:25 5+ Фамилија Театарска претстава
 11:55 Лалалупси Мисијата на колачињата од можен орев
 12:15 Петтиот ангел  Солем и солемци
 12:45 Убавите села Јанчиште
 13:00 Вести  
 13:20 Музичко интермецо  
 13:50 Македонски народни приказни    Лебарчето што зборувало со тревите
 14:25 Музичко интермецо  
 15:00 Вести  
 15:20 По патот на песната  
 16:05 Музичко интермецо  
 16:30 Бизнис 365  инфомагазин
 17:00 Дневник 1  
 17:30 Спорт  
 17:40 Метео  
 17:45 Бизнис аплауз документарна серија
 18:15 Едноставно заводливо  
 18:40 Лалалупси Мисијата на колачињата од можен орев
 19:05 Трансформери анимирана серија 
 19:30 Дневник 2  
 20:00 Спорт  
 20:10 Метео  
 20:15 Музичка индустрија  
 20:50 Искористи ја шансата игран филм
 22:30 Арн Дал сериски филм
 23:20 Дневник 3  
 23:35 Спорт  
 23:45 Метео  
 23:50 Бизнис 365  инфомагазин
 0:13 Едноставно заводливо  
 0:35 Музичка индустрија  
 1:09 Тунел   
 1:43 Бизнис аплауз документарна серија
 2:08 Дневник 2  
 2:38 Спорт  
 2:45 Метео  
 2:48 25. час Craig Taborn Quartet 
 3:52 Музичко интермецо  
 4:27 Музичко интермецо  
 5:02 По патот на песната  
 5:47 Убавите села Јанчиште
 6:02 Македонски народни приказни    Лебарчето што зборувало со тревите

 

 6:45 Македонија наутро инфостудио
 9:15 Музичко интермецо  
 9:50 Си било еднаш   Матицата на пчелите
 10:00 Вести  
 10:20 Од А до Ш Буква Ј
 10:30 Голем одмор  
 11:25 5+ Фамилија Земјотрес
 12:00 Супер крилја анимирана серија 
 12:15 Аграр  
 13:00 Вести  
 13:25 Музичко интермецо  
 13:55 Бизнис аплауз документарна серија
 14:25 Музичко интермецо  
 15:00 Вести  
 15:25 По патот на песната  
 16:10 Документарна програма документарна серија
 16:45 Музичко интермецо  
 17:00 Дневник 1  
 17:30 Спорт  
 17:40 Метео  
 17:45 Бизнис аплауз документарна серија
 18:15 Стисни плеј  музички магазин
 19:05 Трансформери анимирана серија 
 19:30 Дневник 2  
 20:00 Спорт  
 20:10 Метео  
 20:15 Свет инфомагазин
 20:45 Прашај ме што сакаш игран филм
 22:20 Арн Дал сериски филм
 23:05 Дневник 3  
 23:20 Спорт  
 23:30 Метео  
 23:35 Едноставно заводливо  
 23:55 Свет инфомагазин
 0:20 Стисни плеј  музички магазин
 1:05 Бизнис аплауз документарна серија
 1:30 Академици - академик Цветан Грозданов документарна серија
 2:18 Дневник 2  
 2:48 Спорт  
 2:55 Метео  
 2:58 Документарна програма  
 2:58 Тунел   
 3:38 По патот на песната  
 4:18 Музичко интермецо  
 4:43 Музичко интермецо  
 5:08 Убавите села  
 5:23 Аграр  
 6:08 Македонски народни приказни    Жената што се сторила риба

 

 6:45 Македонија наутро инфостудио
 9:15 Музичко интермецо  
 9:50 Си било еднаш   Старецот, двајцата богати и сиромавиот
 10:00 Вести  
 10:25 Од А до Ш Буква К
 10:30 Голем одмор  
 11:25 5+ Фамилија Кипријан Татарушану
 11:55 Лалалупси Толку блиску а толку далеку
 12:20 Македонски народни приказни    Златна планина
 13:00 Вести  
 13:25 Неделен магазин  
 15:00 Вести  
 15:25 По патот на песната  
 16:10 Музичко интермецо  
 16:30 Свет инфомагазин
 17:00 Дневник 1  
 17:30 Спорт  
 17:40 Метео  
 17:45 Бизнис аплауз документарна серија
 18:10 Музичка индустрија  
 18:40 Лалалупси Толку блиску а толку далеку
 19:05 Трансформери анимирана серија 
 19:30 Дневник 2  
 20:00 Спорт  
 20:10 Метео  
 20:15 Акцент  
 21:05 Семејно богатство игран филм
 22:35 Дневник 3  
 22:50 Спорт  
 23:00 Метео  
 23:05 Арн Дал сериски филм
 23:55 Музичка индустрија  
 0:25 Бизнис аплауз  
 0:47 Вински мозаик  
 1:17 Дневник 2  
 1:47 Спорт  
 1:54 Метео  
 1:57 Неделен магазин  
 3:27 По патот на песната  
 4:12 Тунел   
 4:52 Музичко интермецо  
 5:17 Музичко интермецо  
 5:42 Убавите села  
 6:02 Македонски народни приказни    Златна планина

 

 6:45 Македонија наутро инфостудио
 9:15 Музичко интермецо  
 9:45 Си било еднаш   Басни за лисицата
 9:55 Вести  
 10:15 Од А до Ш Буква Л  
 10:25 Голем одмор  
 11:20 5+ Фамилија Ново другарче
 11:55 Супер крилја анимирана серија 
 12:10 Лалалупси Раскикотен стомак
 12:35 Убавите села репортажа
 13:00 Вести  
 13:25 Музичко интермецо  
 13:55 Македонски народни приказни    Стојанче и трите браќа
 14:25 Музичко интермецо  
 15:00 Вести  
 15:25 По патот на песната  
 16:15 Акцент инфостудио
 17:00 Дневник 1  
 17:30 Спорт  
 17:40 Метео  
 17:45 Магазин  СП - фудбал 2018 спортски магазин
 18:15 Витраж  
 18:40 Бизнис аплауз играна серија
 19:05 Трансформери анимирана серија 
 19:30 Дневник 2  
 20:00 Спорт  
 20:10 Метео  
 20:15 Стисни плеј  музички магазин
 21:05 Џунгла игран филм
 23:00 Дневник 3  
 23:15 Спорт  
 23:25 Метео  
 23:30 Арн Дал сериски филм
 0:20 Стисни плеј   
 1:05 Едноставно заводливо  
 1:30 Магазин  СП - фудбал 2018 спортски магазин
 2:00 Витраж  
 2:25 Дневник 2  
 2:55 Спорт  
 3:02 Метео  
 3:05 Бизнис аплауз играна серија
 3:25 Тунел   
 4:10 По патот на песната  
 4:55 Музичко интермецо  
 5:25 Музичко интермецо  
 5:55 Убавите села репортажа
 6:15 Македонски народни приказни    Стојанче и трите браќа

 

 6:45 Музичко интермецо  
 7:10 Лалалупси Вкрстена мешаница
 7:35 Лалалупси Мисијата на колачињата од можен орев
 8:00 Македонија наутро  
 10:00 Вести  
 10:25 5+ Фамилија Аеробик
 11:00 5+ Фамилија Театарска претстава
 11:35 Детска драма не е празна слама Пролетна глетка со прошетка за петка
 12:00 Македонски народни приказни    Ангелот на смртта
 12:30 Светот на тишината  Општеството сѐ уште недостапно за глувите лица
 13:00 Вести  
 13:25 Инфотин Васил Антевски- Дрен
 13:55 Тунел   
 14:45 Музичко интермецо  
 15:00 Едноставно заводливо  
 15:25 Витраж културен магазин
 15:50 Музичка индустрија  
 16:25 Магазин ЛШ-фудбал спортски магазин
 17:00 Дневник 1  
 17:30 Спорт  
 17:40 Метео  
 17:45 Родени за танц игран филм
 19:15 Супер крилја анимирана серија 
 19:30 Дневник 2  
 20:00 Спорт  
 20:10 Метео  
 20:15 Диви коњи игран филм
 21:55 Замрзната вистина игран филм
 23:30 Дневник 3  
 23:45 Спорт  
 23:55 Метео  
 0:00 АБА Лига: 1/2 финале      2. натпревар кошарка
 1:25 Музичка индустрија  
 1:55 Едноставно заводливо  
 2:15 Дневник 2  
 2:45 Спорт  
 2:52 Метео  
 2:55 Неделен магазин  
 4:25 По патот на песната  
 5:10 Музичко интермецо  
 5:35 Петтиот ангел   
 6:00 Убавите села репортажа
 6:15 Македонски народни приказни    Ангелот на смртта

 

 6:45 Музичко интермецо  
 7:20 Супер крилја анимирана серија 
 7:30 Супер крилја анимирана серија 
 7:45 Од А до Ш Буква Л  
 7:55 Лалалупси Денот на шпагети принцезите
 8:15 Лалалупси Толку блиску а толку далеку
 8:35 Лалалупси Раскикотен стомак
 9:00 Вести  
 9:10 Убавите села репортажа
 9:30 5+ Фамилија Земјотрес
 10:00 5+ Фамилија Кипријан Татарушану
 10:30 5+ Фамилија Ново другарче
 11:05 Музичко интермецо  
 11:25 Неделен магазин  
 13:00 Вести  
 13:25 Аграр агромагазин
 14:20 Македонски народни приказни    Добриот Добре
 14:50 Тунел   
 15:40 По патот на песната  
 16:25 Магазин  СП - фудбал 2018 спортски магазин
 17:00 Дневник 1  
 17:30 Спорт  
 17:40 Метео  
 17:45 Македонија од воздух  
 18:05 Стисни плеј  музички магазин
 18:50 Супер крилја анимирана серија 
 19:05 Лалалупси анимирана серија 
 19:30 Дневник 2  
 20:00 Спорт  
 20:10 Метео  
 20:15 Едноставно заводливо  
 20:40 Музичка индустрија музички магазин
 21:15 Шоуто на Ајхман игран филм
 22:50 Дневник 3  
 23:05 Спорт  
 23:15 Метео  
 23:20 Зависничка игран филм
 0:56 Музичка индустрија музички магазин
 1:26 Едноставно заводливо  
 1:46 Дневник 2  
 2:16 Спорт  
 2:23 Метео  
 2:26 Стисни плеј  музички магазин
 3:11 Македонија од воздух  
 3:31 По патот на песната  
 4:11 Музичко интермецо  
 4:41 Музичко интермецо  
 5:06 Убавите села Бујковци
 5:21 Аграр агромагазин
 6:11 Македонски народни приказни    Добриот Добре