Намирници со кои најдобро се обновуваат белите дробови на пушачите

26.12.2017 11:56

Едно истражување покажа дека возрасните лица кои јадат по два домати и над три јаболки на ден имаат побавен пад на функциите на белите дробови во однос на лицата кои ретко ги консумираат тие намирници.

Консумирањето на домат и јаболко би можело да помогне во обновувањето на белите дробови кај поранешните пушачи.

Едно истражување покажа дека возрасните лица кои јадат по два домати и над три јаболки на ден имаат побавен пад на функциите на белите дробови во однос на лицата кои ретко ги консумираат тие намирници.

Меѓутоа, позитивно дејство имаат само свежите овошја и зеленчуци .

Истражувањето е спроведено на 650 возрасни испитаници, кои навеле се во однос на нивната исхрана и биле тестирани со спирометрија.

За добиените резултати, се земени предвид и возрасната на испитаниците, висината, полот, индексот на телесната тежина, социјално-економскиот статус и физичките активности/

Испитувањето покажало дека поврзаноста меѓу исхраната и функциите на белите дробови е поголема кај поранешните пушачи.